НАРЕДБА № 12 от 4 ноември 2016 г. на МЗ

НАРЕДБА № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 99 вторник, 13 декември 2016 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces#