Българска асоциация по патология

ESP Newsletter Summer 2018

Find out the latest news concerning the European Society of Pathology: starting from the President’s message about the newly launched ESP Academy 2018, the President-Elect highlights on his vision for the future of ESP, various reports about the activities and collaborations of the ESP and ending with the invitation for you to join us at the 30th European Congress of Pathology in Bilbao (8-12 September). Want to find out more? Read and download your copy of the 2018 Summer Edition. Enjoy your summer reading!…

Пълният текст

ВАС отмени стандарта по Обща и клинична патология

След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, днес стана ясно, че с решение №8709/27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинския стандарт по Обща и клинична патология. В мотивите се изтъкват липсата на изискване за качество при диагностика в Патологията, която е основа на медицината. Недофинансираните дейности в Патологията водят до най-ниското ниво на диагностика и голяма вероятност за множество грешни диагнози.…

Пълният текст