Fourth EScoP 2018 course in Varna, Bulgaria

Fourth EScoP 2018 course is going to take place in Varna, Bulgaria between 17th – 19th May. The topic of the course is: „Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology“ with top lecturers Maria R Raspollini, Maurizio Colecchia, Marina Scarpelli, Antonio Lopez Beltran and Rodolfo Montironi. The event will be held in Varna Medical University, which makes it possible for participants to follow a new online-based education in very interactive way.

Пълният текст

Мръсните тайни на здравеопазването

Единствената полза от скандала, по повод мораториума и президентското вето върху параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. е, че се извеждат на показ мръсните тайни на т.нар. здравеопазване и надеждата, че обществото ще съумее да предприеме действия за самозащита. Статията е написана и предоставена на БАП от Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов – Институт по електроника към Българската Академия на Науките. Ръководител на екип, който разработва, произвежда и внедрява модерна лазерна медицинска апаратура и методи за приложението й в областта на…

Пълният текст