BPA

Мръсните тайни на здравеопазването

Единствената полза от скандала, по повод мораториума и президентското вето върху параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. е, че се извеждат на показ мръсните тайни на т.нар. здравеопазване и надеждата, че обществото ще съумее да предприеме действия за самозащита. Статията е написана и предоставена на БАП от Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов – Институт по електроника към Българската Академия на Науките. Ръководител на екип, който разработва, произвежда и внедрява модерна лазерна медицинска апаратура и методи за приложението й в областта на…

Пълният текст

Project Digital Pathology in Norway

Presentation from Digital Pathology Congress London, UK 30th Nov 1st Dec 2017 This film has been prepared in connection with the Project Digital Pathology in Norway and officially was presented during the Digital Pathology Congress in London, UK. The Project owner is National ICT(Nasjonal IKT). Project Manager: Line Rodahl Dokset (lidoks@sykehuspartner.no) on behalf of National ICT – Norway

Пълният текст