BPA

Благодарствено писмо до Медицински Университет Варна

Във връзка с проведеното Европейско училище по патология в Медицински университет – Варна, 6-8 юни 2016 г., организационният екип изказва своите благодарности към всички допринесли за осъществяването на курса. 

Пълният текст