Във връзка с проведеното Европейско училище по патология в Медицински университет – Варна, 6-8 юни 2016 г., организационният екип изказва своите благодарности към всички допринесли за осъществяването на курса. 

До

Проф. Д-р Красимир Иванов, дмн

Ректор на МУ Варна

Уважаеми г-н Ректор,

Изказваме огромната си благодарност към Вас и Вашият екип за пълното съдействие, подкрепа и

подпомагане при организирането на второто Европейско училище по патология в Медицински

университет Варна. Академичните условия, които ни предоставихте и Вашите специалисти, които ни

съдействаха за пълното техническо обезпечаване на курса, спомогнаха за перфектната организация и

атмосфера по време на обучението.

Европейското училище по патология се осъществява с помоща на Европейската асоциация по

патология, която осигурява присъствието на световно известни топ лектори. Това дава шанс на много

специализанти и лекари по клинична патология да подобряват, развиват и надграждат своите знания

като „Продължително медицинско образование“, което е залегнало като стандарт в повечето

Европейски държави. Затова Българската асоциация по патология, подкрепяна от Медицински

университет Варна, ще продължи да се бори Европейското училище по патология да стане златен

стандарт за „Продължително медицинско образование“ и в България.

Изключително сме щастливи да споделим с Вас, че получихме много висока оценка за

организацията и нивото на курса, както от преподавателите, така и от повечето участници в курса. Това

ни дава увереност, че вървим в правилната посока подпомагайки образованието и развитието на

лекарите патолози, които са важна част от съвременното здравеопазване на всяка държава!

С уважение:

д-р Стоян Алексов

Председател БАП