В предаването „Имате думата“ по Канал 3 участие взеха д-р Стоян Алексов – Председател на Българска асоциация по патология и г-н Аркади Шарков – Здравен експерт и член на Експертен клуб за икономика и политика.

Във връзка с предложените от Министър Кирил Ананиев модели на здравеопазване се създадоха експертни групи към Министерство на здравеопазването за решаване на проблемите в „доболнична помощ“, „болнична помощ“ и „обществено здраве“. В работните групи участват представители на Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Пациентски организации, Институт за пазарна икономика, Застрахователи, Болнични асоциации и сдружения, Фармацевтични асоциации и сдружения, Асоциация на индустриалния капитал в България и др.

Със своето участие в предаването „Имате думата“ по Канал 3, д-р Стоян Алексов акцентира върху неадекватни български медицински стандарти спрямо Световната здравна организация, липсата на вътрешен, външен и международен качествен контрол на медицинската дейност като цяло, създаване на еднодневна хирургия в доболничната помощ, въвеждане на задължително „Продължително медицинско образование“ за всички работещи в сферата на медицината (минимум два курса на година със сертификат и точкуване), които да се изискват от Национална здравна каса и да са одобрени от Български лекарски съюз, за да гарантират определени нива на компетентност на медицинските лица спрямо новостите в медицинската практика.

Всички предложения дадени от д-р Алексов, са част от най-добрия модел на здравеопазване в Европа – Холандския здравен модел, който е създаден през 1989 г. в Холандия и досега се надгражда и е най-устойчивия здравен модел в Европейския съюз, от който черпят опит Германия и Франция.

Цялото предаване можете да видите тук.