Fourth EScoP 2018 course in Varna, Bulgaria

Fourth EScoP 2018 course is going to take place in Varna, Bulgaria between 17th – 19th May. The topic of the course is: „Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology“ with top lecturers Maria R Raspollini, Maurizio Colecchia, Marina Scarpelli, Antonio Lopez Beltran and Rodolfo Montironi. The event will be held in Varna Medical University, which makes it possible for participants to follow a new online-based education in very interactive way.

Пълният текст

Мръсните тайни на здравеопазването

Единствената полза от скандала, по повод мораториума и президентското вето върху параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. е, че се извеждат на показ мръсните тайни на т.нар. здравеопазване и надеждата, че обществото ще съумее да предприеме действия за самозащита. Статията е написана и предоставена на БАП от Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов – Институт по електроника към Българската Академия на Науките. Ръководител на екип, който разработва, произвежда и внедрява модерна лазерна медицинска апаратура и методи за приложението й в областта на…

Пълният текст

Project Digital Pathology in Norway

Presentation from Digital Pathology Congress London, UK 30th Nov 1st Dec 2017 This film has been prepared in connection with the Project Digital Pathology in Norway and officially was presented during the Digital Pathology Congress in London, UK. The Project owner is National ICT(Nasjonal IKT). Project Manager: Line Rodahl Dokset (lidoks@sykehuspartner.no) on behalf of National ICT – Norway

Пълният текст