ESP Newsletter Summer 2018

Find out the latest news concerning the European Society of Pathology: starting from the President’s message about the newly launched ESP Academy 2018, the President-Elect highlights on his vision for the future of ESP, various reports about the activities and collaborations of the ESP and ending with the invitation for you to join us at the 30th European Congress of Pathology in Bilbao (8-12 September). Want to find out more? Read and download your copy of the 2018 Summer Edition. Enjoy your summer reading!…

Пълният текст

ВАС отмени стандарта по Обща и клинична патология

След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, днес стана ясно, че с решение №8709/27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинския стандарт по Обща и клинична патология. В мотивите се изтъкват липсата на изискване за качество при диагностика в Патологията, която е основа на медицината. Недофинансираните дейности в Патологията водят до най-ниското ниво на диагностика и голяма вероятност за множество грешни диагнози.…

Пълният текст

Fourth EScoP 2018 course in Varna, Bulgaria

Fourth EScoP 2018 course is going to take place in Varna, Bulgaria between 17th – 19th May. The topic of the course is: „Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology“ with top lecturers Maria R Raspollini, Maurizio Colecchia, Marina Scarpelli, Antonio Lopez Beltran and Rodolfo Montironi. The event will be held in Varna Medical University, which makes it possible for participants to follow a new online-based education in very interactive way.

Пълният текст

Мръсните тайни на здравеопазването

Единствената полза от скандала, по повод мораториума и президентското вето върху параграф 6 от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. е, че се извеждат на показ мръсните тайни на т.нар. здравеопазване и надеждата, че обществото ще съумее да предприеме действия за самозащита. Статията е написана и предоставена на БАП от Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов – Институт по електроника към Българската Академия на Науките. Ръководител на екип, който разработва, произвежда и внедрява модерна лазерна медицинска апаратура и методи за приложението й в областта на…

Пълният текст